За сайта

Основната цел на този урологичен уеб-сайт е разглеждане и коментиране на най-често срещанитепроблеми в областта на Урологията, чрез кратки статии (не повече от 500 -1000 думи), написани на разбираем език, ориентирани към пациента, с множество схеми и снимки за по-голяма яснота. Задачата ни е да Ви запознаем и информираме както за тях, така и за новите и модерни ендоскопски методи и тенденции за диагностика и лечение в урологията.

Сайта е член на Urology.bg Group, което гарантира, че в него е заложена концепцията за достъпна, компетентна и изчерпателна урологична информация – образователни материали и авторски статии, изготвяни от практикуващи уролози. Това прави сайта надежден ориентир както за широката аудитория, така и за медици. Тук ще намерите страхотни статии за урологичните диагнози и заболявания и ще Ви помогнем да се ориентирате в урологичната джунгла, за да бъдете отново здрави.